Tirana, Albania
+355 42 234 979
job_application_thumb

Full Stack Engineer pranë Departamentit të Inovacionit

 

Disa nga detyrat e pozicionit:
  • Drejton zhvillimin e aplikacioneve web me cilësi të lartë dhe të shkallëzueshme duke përdorur Node.js për pjesën e pasme dhe React.js me Next.js për pjesën e përparme.
  • Krijon dhe zbaton zgjidhjet e bazës së të dhënave duke përdorur MongoDB, duke siguruar konsistencë, qëndrueshmëri dhe disponueshmëri të të dhënave.
  • Bashkëpunon me dizajner-ët UX/UI për të sjellë në jetë përvojat dixhitale intuitive dhe tërheqëse.
  • Optimizon aplikacionet për shpejtësi maksimale, shkallëzim dhe sigui.
  • Siguron drejtim teknik, duke këshilluar anëtarët e rinj të ekipit.
Kualifikime dhe Kërkesa
  • Diplomë Universitare ose Master në shkenca kompjuterike, Inxhinieri Software, ose fusha të ngjashme.
  • 3+ vite përvojë në full stack development me fokus në Node.js, React.js dhe Next.js.
  • Ekspertizë e thellë në MongoDB, duke përfshirë hartimin e skemave, kërkimin, indeksimin dhe optimizimin.
  • Njohuri të mira në web markup, duke përfshirë HTML5 dhe CSS3.
  • Aftësi të shkëlqyera për zgjidhjen e problemeve, me një sy të mprehtë për detaje dhe angazhim për të ofruar software me cilësi të lartë.
Kandidatët e interesuar janë të lutur të dërgojnë një CV pranë Departamentit të Burimeve Njerëzore jo më vonë se data 10 Mars 2024 tek: [email protected].