Tirana, Albania
+355 42 234 979

Union Financiar Tiranë, ndër vite është përpjekur të angazhohet në çështjet sociale për të ndihmuar komunitetin dhe shtresat në nevojë në veçanti. Ky mision vazhdon me përkushtimin tonë duke bashkëpunuar me organizata e institucione që menaxhojnë projekte të këtij profili. Gjithashtu, mbështetja jonë është prezente edhe në programe arsimore për zhvillimin e aftësive të të rinjve; fuqizimin e klubeve sportive dhe sponsorizimin e përfaqësuesve të Shqiperisë në aktivitete ndërkombëtare sportive; mbështetjen e talenteve të reja në fusha të ndryshme të artit, etj.