Tirana, Albania
+355 42 234 979

Tarifat e Shërbimeve të Pagesave

PAGESAT E FATURAVE (në Lekë)
FSHU (OSHEE) 0
One 0
Digicom 0
UKD, UKH, UKSHJ, UKSR, UKKV, UKKR, UKRR 0
UK TË TJERË 40
UKT 50
QEZHEF 50
Gjobat e Policisë Rrugore, deri në 5,000 Lekë 100
Gjobat e Policisë Rrugore, mbi 5,000.00 e deri ne 10,000 Lekë 200
Gjobat e Policisë Rrugore, mbi 10,000 Lekë 300
Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë, deri në 5,000 Lekë 100
Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë, mbi 5,000 Lekë 200
Detyrimet Tatimore 120
Taksat dhe Tarifat e Bashkisë 100
DevPOS, deri në 10,000 Lekë 150
DevPOS, mbi 10,000 Lekë 200
DEPOZITIM FONDESH (në €/$) (në Lekë)
Union Bank 2 100*
PAGESAT E KËSTEVE TË KREDISË (në €/$) (në Lekë)
Union Bank 2 100*
IuteCredit  për shumat 0.01 – 30,000 lekë 100
IuteCredit  për shumat 30,000.01 – 70,000 lekë 200
IuteCredit  për shumat 70,000.01 – 100,000 lekë 250
IuteCredit  për shumat 100,000.01 – 200,000 lekë 300
IuteCredit  për shumat mbi 200,000.01 lekë 500
Fondi Besa 100
Kredo.al 100
NOA sh.a për shumat deri në 10,000 lekë 100
NOA sh.a për shumat mbi 10,000 lekë 150
Mogo Albania 200
Agro & Social Fund për shumat deri në 10,000 lekë 100
Agro & Social Fund për shumat mbi 10,000 lekë 150
DISBURSIMET (në Lekë)
IuteCredit - Pagesat e disbursimeve të kredisë 0
Kredo.al - Pagesat e disbursimeve të kredisë 0
Fondi Besa për shumat 0,01 – 50,000 lekë 300
Fondi Besa për shumat 50,000.01 – 100,000 lekë 400
Fondi Besa për shumat 100,000.01 – 200,000 lekë 500
Fondi Besa për shumat mbi 200,000 lekë 700
NOA sha.a  për shumat 0.01 – 50,000 lekë 300
NOA sha.a  për shumat 50,000.01 – 100,000 lekë 400
NOA sha.a  për shumat 100,000.01 – 200,000 lekë 500
NOA sha.a  për shumat mbi 200,000 lekë 700
*Për pagesa këste kredie dhe depozitim fondesh në Union Bank me vlerë mbi 10,000 Lekë, tarifa është 150 Lekë.