Tirana, Albania
+355 42 234 979
info@uft.al

Tarifat e Shërbimeve të Pagesave

PAGESAT E FATURAVE (në Lekë)
FSHU (OSHEE) 0
ALBtelecom 0
One 0
Digicom 0
UKD, UKKV, UKH, UKRV, UKSR 0
UK TË TJERË 30
UKT 40
QEZHEF 50
Gjobat e Policisë Rrugore, deri në 5000 Lekë 100
Gjobat e Policisë Rrugore, mbi 5000 Lekë 200
Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë, deri në 5000 Lekë 100
Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë, mbi 5000 Lekë 200
Taksat dhe Tarifat e Bashkisë 100
DevPOS, deri në 10.000 Lekë 150
DevPOS, mbi 10.000 Lekë 200
DEPOZITIM FONDESH (në €/$) (në Lekë)
Union Bank 2 100*
PAGESAT E KËSTEVE TË KREDISË (në €/$) (në Lekë)
Union Bank 2 100*
IuteCredit 100
IuteCredit - Pagesat e disbursimeve të kredisë 300
Fondi Besa 100
Kredo.al 100
Kredo.al - Pagesat e disbursimeve të kredisë 0
Mogo Albania 200
*Për pagesa këste kredie dhe depozitim fondesh në Union Bank me vlerë mbi 10.000 Lekë, tarifa është 150 Lekë.