Tirana, Albania
+355 42 234 979
info@uft.al

Tarifat e Shërbimeve të Pagesave

PAGESAT E FATURAVE (në Lekë)
FSHU (OSHEE) 0
One 0
Digicom 0
UKD, UKH, UKSHJ, UKSR, UKKV, UKKR, UKRR 0
UK TË TJERË 40
UKT 50
QEZHEF 50
Gjobat e Policisë Rrugore, deri në 5,000 Lekë 100
Gjobat e Policisë Rrugore, mbi 5,000.00 e deri ne 10,000 Lekë 200
Gjobat e Policisë Rrugore, mbi 10,000 Lekë 300
Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë, deri në 5,000 Lekë 100
Gjobat e Policisë Bashkiake Tiranë, mbi 5,000 Lekë 200
Detyrimet Tatimore 120
Taksat dhe Tarifat e Bashkisë 100
DevPOS, deri në 10,000 Lekë 150
DevPOS, mbi 10,000 Lekë 200
DEPOZITIM FONDESH (në €/$) (në Lekë)
Union Bank 2 100*
PAGESAT E KËSTEVE TË KREDISË (në €/$) (në Lekë)
Union Bank 2 100*
IuteCredit 100
Fondi Besa 100
Kredo.al 100
NOA sh.a për shumat deri në 10,000 lekë 100
NOA sh.a për shumat mbi 10,000 lekë 150
Mogo Albania 200
Agro & Social Fund për shumat deri në 10,000 lekë 100
Agro & Social Fund për shumat mbi 10,000 lekë 150
DISBURSIMET (në Lekë)
IuteCredit  për shumat 0.01 – 50,000 lekë 300
IuteCredit  për shumat 50,000.01 – 100,000 lekë 400
IuteCredit  për shumat 100,000.01 – 200,000 lekë 500
IuteCredit  për shumat mbi 200,000.01 lekë 700
Fondi Besa për shumat 0,01 – 50,000 lekë 300
Fondi Besa për shumat 50,000.01 – 100,000 lekë 400
Fondi Besa për shumat 100,000.01 – 200,000 lekë 500
Fondi Besa për shumat mbi 200,000 lekë 700
Kredo.al - Pagesat e disbursimeve të kredisë 0
NOA sha.a  për shumat 0.01 – 50,000 lekë 300
NOA sha.a  për shumat 50,000.01 – 100,000 lekë 400
NOA sha.a  për shumat 100,000.01 – 200,000 lekë 500
NOA sha.a  për shumat mbi 200,000 lekë 700
*Për pagesa këste kredie dhe depozitim fondesh në Union Bank me vlerë mbi 10,000 Lekë, tarifa është 150 Lekë.