Tirana, Albania
+355 42 234 979
info@uft.al

TARIFAT E TRANSFERTAVE

Albania Flag
Kosovo Flag
North Macedonia Flag
Bosnia and Herzegovina Flag
Croatia Flag
Slovenia Flag
Montenegro Flag
Serbia Flag

Shuma e dërgesës (€) Komisioni (€)*
0.01-50.005.00
50.01-100.006.00
100.01-200.009.00
200.01-300.0011.00
300.01-500.0013.50
500.01-800.0021.00
800.01-1 000.0025.00
1 000.01-2 500.0030.00
2 500.01-3 000.0040.00
*Për dërgesat me vlerë mbi 3 000 €, komisioni është 40 €.
Shuma e dërgesës (lekë) Komisioni (lekë)*
0.01-6 750.00680.00
6 750.01-13 500.00800.00
13 500.01-27 000.001 200.00
27 000.01-40 500.001 500.00
40 500.01-67 500.001 850.00
67 500.01-108 000.002 850.00
108 000.01-135 000.003 400.00
135 000.01-337 500.004 050.00
337 500.01-405 000.005 400.00
*Për dërgesat me vlerë mbi 405 000 lekë, komisioni është 5 400 lekë.
*Komisionet janë të vlefshme nga dt. 01.02.2018 dhe mund të ndryshojnë pa njoftim.
Shuma e dërgesës (€) Komisioni (€)*
0.01-50.005.00
50.01-100.007.00
100.01-200.0013.00
200.01-300.0019.00
300.01-500.0026.00
500.01-800.0035.00
800.01-1 000.0040.00
1 000.01-2 000.0050.00
2 000.01-2 500.0060.00
2 500.01-e më shumë70.00
Shuma e dërgesës (lekë) Komisioni (lekë)*
0.01-5 500.00700.00
5 500.01-11 000.001 000.00
11 000.01-33 000.002 000.00
33 000.01-4 000.002 700.00
44 000.01-82 500.003 700.00
82 500.01-165 000.005 000.00
165 000.01-192 500.005 500.00
192 500.01-220 000.007 000.00
220 000.01-e më shumë8 500.00
*Komisionet janë të vlefshme nga dt. 05.06.2020 dhe mund të ndryshojnë pa njoftim.