Tirana, Albania
+355 42 234 979

Unionnet – Western Union ju mund të kryeni të gjitha pagesat vetëm në një sportel. Në agjencitë tona, ju mund të informoheni për vlerën e detyrimit dhe të kryeni pagesën tuaj direkt në sistem online, shpejt dhe me orare të përshtatshme.

Pagesat e Gjobave për Kundravajtjet Rrugore

 • Gjobat e Policisë Rrugore
 • Gjobat e Policisë Bashkiake, Tiranë

Pagesat e Detyrimeve Tatimore

 • Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH)
 • Tatimi mbi të ardhurat
 • Tatimi për lojërat e fatit, kazinotë dhe hipodromet
 • Taksat dhe tarifat kombëtare
 • Kontributet e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore
 • Tatime të tjera
 • Taksat dhe Tarifat Vendore Bashkia Tiranë
 • Taksat dhe Tarifat Vendore Bashkia Shkodër
 • Taksat dhe Tarifat Vendore Bashkia Fier
 • Taksat dhe Tarifat Vendore Bashkia Elbasan

Postë e shpejtë

 • Albanian Courier
 • UPS

Të tjera

 • Best Seller
 • DEVPOS
 • EasyPos

Pagesat e Faturave të Ujit

 • Tirane
 • Durres
 • Kamëz
 • Elbasan
 • Fier
 • Vlorë
 • Korçë
 • Kukës
 • Pogradec
 • Lushnje
 • Himarë
 • Sarandë
 • Berat
 • Dibër
 • Gjirokastër
 • Shkodër

Pagesat për TV dhe Internet

 • Digitalb
 • One
 • Vodafone
 • Digicom
 • Abissnet
 • IBC Telecom
 • Selcom

Pagesat për Kopshte dhe Çerdhe

Pagesa për Kopshtet dhe Çerdhet Publike Bashkia Tiranë

Kredi

 • Aplikim për kredi tek IuteCredit
 • Disbursim i kredive të miratuara nga IuteCredit
 • Arkëtim i kësteve të kredive nga IuteCredit
 • Aplikim për kredi tek Union Bank
 • Këstet e kredive nga Union Bank
 • Këstet e kredive nga Fondi Besa
 • Disbursim i kredive të miratuara nga Fondi Besa
 • Aplikim për kredi tek Kredo
 • Këstet e kredive nga Kredo.al
 • Disbursim i kredive të miratuara nga Kredo.al
 • Disbursim i kredive të miratuara nga NOA sh.a
 • Arkëtim i kësteve të kredive nga NOA sh.a
 • Këstet e kredive për makina nga Virtus Lending
 • Arkëtim i kësteve të kredive nga Agro & Social Fund

Depozita

Depozitimi i fondeve në llogari të Union Bank

Siguracione

 • Makine
 • Shëndeti
 • Prone